Elk half jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Het is essentieel dat werknemers niet minder betaald krijgen dan deze ondergrens, want dat levert uw organisatie naheffingen en forse boetes op. Per 1 juli 2019 staat de tweede stap van de verhoging van het minimumjeugdloon op stapel. Per die datum…

Lees meer

Het betalingsmoraal ligt lager dan normaal tijdens de crisis. Dat heeft u waarschijnlijk al wel gemerkt aan het contact met uw klanten. Wat moet u precies doen als uw klanten laat, te laat of helemaal niet betalen? In deze cursus wordt op een korte en bondige manier uitgelegd wat uw mogelijkheden zijn om toch het…

Lees meer

De ondernemingsraad kan met het adviesrecht advies uitbrengen over alles wat de organisatie aangaat. De bestuurder is verplicht om dit advies te bekijken, er schriftelijk op te reageren en mee te laten wegen in zijn definitieve besluitvorming. De bestuurder heeft verder de plicht om over sommige voorgenomen besluiten eerst advies in te winnen bij de…

Lees meer

In 2014 hebben wij werknemers aangenomen o.b.v. een seizoenscontract met een vast aantal uren per 4 weken. Periode maart t/m oktober. Daarna hebben deze personen een oproepcontract gekregen met wisselend aantal uren per week voor de winterperiode (november 2014 tot en met oktober 2015). Deze werknemers hebben in 2014 een loon ontvangen als seizoenskracht en…

Lees meer

Wij compenseren geen feestdagen aan parttimers als die feestdag op hun parttimedag valt. Eén van onze werknemers stelt dat wij hiermee onderscheid maken op grond van verschil in arbeidsduur, maar wij hebben aangegeven niet te werken met een jaarurensysteem. Zitten wij goed?

Lees meer

Als de zaken zo doorgaan, kan mijn bv aan het einde van het jaar dividend uitkeren. Mijn adviseur vertelde me dat ik goed moet uitzoeken welke kosten ik als dga met mijn bv moet verrekenen, anders kan er sprake zijn van verkapte dividenduitkering. Wanneer is dat het geval?

Lees meer