Is geen compensatie voor feestdag op parttimedag terecht?

Wij compenseren geen feestdagen aan parttimers als die feestdag op hun parttimedag valt. Eén van onze werknemers stelt dat wij hiermee onderscheid maken op grond van verschil in arbeidsduur, maar wij hebben aangegeven niet te werken met een jaarurensysteem. Zitten wij goed?