Kunnen wij oude inventaris zomaar schenken aan personeel?

Wij zijn een ICT-bedrijf en werken met de nieuwste apparatuur en computers. Graag zou ik willen weten wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld oude computers en andere inventaris (voor ons is dat na 3 tot 5 jaar), die voor ons bedrijf niet meer van waarde zijn, te schenken aan het personeel? Gelden deze regels dan ook…

Lees meer

Wat houdt een PMO precies in?

De OR heeft geïnformeerd naar de mogelijkheid om een PMO te organiseren. Wat is een PMO precies en zijn wij als werkgever verplicht om dit aan te bieden aan onze werknemers?

Lees meer

Overlegrecht van de OR

De OR functioneert niet zonder goed overleg. Zo moet de OR regelmatig overleggen met elkaar, maar ook met de achterban, externen én met de bestuurder. Deze online cursus legt u alles uit over het overlegrecht.

Lees meer

Personeelsplan schrijven

Deze cursus gaat in op de beste en meest doeltreffende manier om een balans aan te brengen tussen de beschikbare personeelsomvang en de hoeveelheid werk die gedaan moet worden. U leert hoe u kunt bepalen hoeveel werknemers uw organisatie nodig heeft, maar ook over de vraag wanneer ze inzetbaar kunnen en moeten zijn (dagelijks of…

Lees meer