Kunnen we studiekosten bruto vergoeden?

Een nieuwe medewerker krijgt 50% van de studienota vergoed. De overige 50% mag hij in maandgedeelten terugbetalen. Kunnen we de bedragen bruto inhouden?