Bel ons: 0318 - 643 634
noab

Diensten

D&O Administratie Belastingadvies B.V. is een gedreven adviseur voor het Midden- en kleinbedrijf en particulieren. Wij helpen u als ondernemer adequaat uw marktmogelijkheden te benutten Afhankelijk van uw behoefte kunnen wij u de volgende diensten aanbieden:

Een jaarrekening is voor veel bedrijven een jaarlijkse verplichting. D&O Administratie Belastingadvies stelt een heldere jaarrekening op en analyseert daarna met u de resultaten. Wij adviseren u dan ook graag over de mogelijkheden rondom investeringsmogelijkheden en kostenbesparing.
In een heldere en overzichtelijke vorm bieden wij u uw liquiditeit- en resultatenprognose voor de komende jaren aan. Vanzelfsprekend maken wij de prognose in nauw overleg met u.
Indien uw onderneming bijvoorbeeld een investering wenst te doen en daarvoor een financiering nodig heeft kunnen onze adviseurs samen met u de behoeften in kaart brengen en dit voorleggen aan uw (huis)bankier. Tevens zullen wij de door de bankier gevraagde stukken en gegevens voor u in rapportvorm aanleveren.
Wij kunnen voor u diverse administratieve taken verzorgen:

 • inrichten van administraties
 • beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren
 • verzorgen van financiële administraties
 • tussentijdse rapportages, per maand, kwartaal of halfjaar
 • samenstellen van aangiften omzetbelasting
 • administratieve ondersteuning
Onze gekwalificeerde medewerkers verzorgen aangiften op alle denkbare belastinggebieden, zoals:

 • inkomstenbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • dividendbelasting;
 • omzetbelasting;
 • loonbelasting.

Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn bij het samenstellen van bezwaarschriften, het beantwoorden van vragenbrieven van de belastingdienst, het aanvragen van voorlopige teruggaven.

Kortom, indien u hulp nodig heeft bij uw aangiften, neem dan contact op met een van onze contactpersonen.

Indien u personeel in dienst heeft, dan zal er binnen uw bedrijf sprake zijn van loonbetalingen. Naast de netto loonbetalingen aan uw personeel, dient tevens afdracht plaats te vinden van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen.

De belastingdienst heeft spelregels opgesteld met betrekking tot de wijze van administreren van deze loonbetalingen zodat zij op efficiënte wijze een controle kunnen uitvoeren.

Daarnaast zal u als werkgever te maken kunnen krijgen met allerlei vragen van uw personeelsleden over het loon, onkostenvergoedingen, arbeidscontracten, werktijden, aanvullende verzekeringen, etc.

Bij het op juiste wijze voeren van een loonadministratie komt een hoop kijken. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van personeelszaken in het algemeen en het voeren van een loonadministratie in het bijzonder. Wij overleggen graag met u wat wij voor u op dit gebied kunnen betekenen. Net als bij onze dienstverlening op het gebied van bedrijfsadministraties kunt u delen van of zelfs de gehele loonadministratie aan ons uitbesteden.

Onze standaardwerkzaamheden bestaan onder andere uit het verlonen van de door u aangeleverde loonmutaties. Periodiek ontvangt u dan van ons computeruitdraaien van:

 • de salarisstroken (tweevoud);
 • de loonjournaalpost (eventueel gesplitst per afdeling);
 • de verzamel- en/ of premieloonstaat;
 • betaallijst netto lonen;
 • de aangifte loonheffingen.

Daarnaast kunnen wij u behulpzaam zijn bij het inrichten een onderhouden van een personeelsdossier, het verzorgen van de eerstedagmelding (EDM) (indien vereist), de medebeoordeling van eventueel nieuw aan te nemen personeel, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, etc.

Onze adviseurs brengen al uw fiscale vraagstukken in beeld, daarnaast kijken wij ook naar de mogelijkheden om uw onderneming geld te besparen. Wij hebben onder andere ervaring op het gebied van inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffing enzovoorts.
Daarnaast kost het opzetten van een eigen onderneming veel tijd. Een goede (door)start gaat vaak vergezeld van een deugdelijk ondernemersplan. Noodzakelijk voor het verkrijgen van een passende financiering, maar ook bijzonder bruikbaar om uw gedachten te ordenen. Het ondernemersplan geeft dan een helder beeld van de opzet van uw plannen en de toekomstmogelijkheden van uw bedrijf.

Ook op administratief gebied moeten tal van zaken worden geregeld. Variërend van de aanmelding bij de belastingdienst, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel tot het inrichten en bijhouden van de financiële administratie.

D&O Administratie Belastingadvies biedt als begeleider van starters een breed pakket van diensten aan, welke geheel op uw specifieke behoeften wordt afgestemd. De ene ondernemer heeft immers behoefte aan onze full-service begeleiding, maar wellicht wilt u enkel in detail discussiëren over uw strategie.

Onze full-service startersbegeleiding bestaat onder meer uit de volgende werkzaamheden:

 • (begeleiding bij) het opstellen van een ondernemersplan;
 • begeleiden van kredietaanvragen;
 • inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • aanmelding bij de belastingdienst;
 • advies met betrekking tot verzekeringen;
 • onderzoeken van subsidiemogelijkheden;
 • inrichten van de (bedrijfs)administratie.

Ook na de formele start van uw onderneming kunt u gebruik blijven maken van de diensten van D&O Administratie Belastingadvies.

Graag nodigen wij u uit om te inventariseren wat wij voor u als starter kunnen betekenen.

Naar boven