Adviesrecht van de OR

De ondernemingsraad kan met het adviesrecht advies uitbrengen over alles wat de organisatie aangaat. De bestuurder is verplicht om dit advies te bekijken, er schriftelijk op te reageren en mee te laten wegen in zijn definitieve besluitvorming. De bestuurder heeft verder de plicht om over sommige voorgenomen besluiten eerst advies in te winnen bij de OR. Deze online cursus legt u alles uit over het adviesrecht, zodat u precies weet wanneer en hoe u dit recht kunt inzetten.