Is het verstandig om bij een fusie contact op te nemen met de OR van de fusiepartner?