Vaste arbeidsomvang aanbieden aan oproepkracht

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) schrijft voor dat de werkgever aan een oproepkracht na 12 maanden een vaste arbeidsomvang moet aanbieden die is gebaseerd op zijn gemiddelde uren van het afgelopen jaar. Regelt u dit niet, dan kan de oproepkracht het loon over zijn gemiddelde uren na 12 maanden opeisen. Deze verplichting staat los van de contractduur, het aanbod kan ook voor de rest van een lopend contract zijn. Met deze maatwerkbrief regelt u dit correct.