Mag bij ziekte minder vakantie- en adv-dagen worden opgebouwd?

In ons bedrijfsreglement staat geen expliciete vermelding dat bij ziekte minder vakantie- en adv-dagen worden opgebouwd. Mag ik dat dan wel toepassen?