AVG: het recht om vergeten te worden

Door de AVG gelden er nieuwe en aangescherpte regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Een veelbesproken onderwerp gaat over het recht om vergeten te worden. Wat houdt dit recht precies in en hoe komt u daaraan tegemoet? Deze e-learningcursus gaat daar dieper op in.

Lees meer

Is een pilot instemmingsplichtig?

Binnen onze organisatie is een werkgroep opgestart om de (zorg)instelling helemaal rookvrij te maken voor cliënten en medewerkers. Nu werken we nog met rookruimtes. Binnenkort wil men al starten met een pilot op een van de locaties. Is de start van zo’n pilot instemmingsplichtig?

Lees meer

Is advies OR nodig bij aandelenoverdracht tussen aandeelhouders?

Heeft de OR adviesrecht bij onderlinge verkoop aandelen tussen aandeelhouders? Het gevolg van de verkoop is dat twee (andere) aandeelhouders samen een meerderheidsbelang krijgen. Bij dezelfde transactie wordt een lening aan een aandeelhouder afgelost, waarvoor een externe lening wordt aangegaan. Is dit adviesplichtig?

Lees meer

Algemene voorwaarden

Bij elke overeenkomst hoort een bijlage met algemene voorwaarden. Deze voorwaarden worden ook wel de ‘kleine lettertjes’ genoemd. Omdat u algemene voorwaarden bij elke overeenkomst nodig heeft, is het handig goede algemene voorwaarden te hebben. Deze duidelijke, afgebakende cursus over algemene voorwaarden leert u hier alles over. Na deze cursus kunt u snel de algemene…

Lees meer

Factureren met BTW-berekening

Bij eigentijds ondernemen zijn facturen nauwelijks meer weg te denken. Een goede factuur moet aan bepaalde eisen voldoen. Wat zijn die eisen? Waarom komt het hier op zorgvuldigheid aan? En tot slot: wat zijn de gangbare regels voor de aanduiding van een BTW-berekening in de facturen die u opstuurt? U krijgt hier een praktisch en…

Lees meer