WWZ deel 1: Aandachtspunten bij overeenkomst

In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de aandachtspunten bij een arbeidsovereenkomst. Om de positie van flexwerkers te versterken, verandert de WWZ een aantal zaken op het gebied van arbeidsovereenkomsten. Het gaat dan om de proeftijd en het concurrentiebeding. De meeste regels op het gebied van de proeftijd en het concurrentiebeding blijven zoals ze…

Lees meer

Wat zijn de beloningsopties bij een jubileum van 50 jaar?

Wij willen werknemers die 50 jaar in dienst zijn een jubileumuitkering geven, net als bij een 40-jarig dienstjubileum. Er is echter alleen een fiscale regeling getroffen voor een uitkering bij een 40-jarig dienstverband. Wat zijn onze mogelijkheden bij een 50-jarig jubileum? 

Lees meer

Temporisering versnelde verhoging AOW in één overzicht

De leeftijd waarop mensen recht krijgen op een uitkering op basis van de Algemene ouderdomswet (AOW) gaat sinds 2013 stapsgewijs omhoog. In de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd, waarin een aantal plannen uit het Pensioenakkoord 2019 zijn uitgewerkt, wordt deze verhoging vertraagd. In dit overzicht zijn de verschillen overzichtelijk naast elkaar gezet.

Lees meer

De regels voor arbeidstijden en rusttijden

In de Arbeidstijdenwet (ATW) en het Arbeidstijdenbesluit (ATB) staat alles over werk- en rusttijden van werknemers. In de ATW vindt u de regels terug voor alle werkenden van 18 jaar en ouder. Het ATB bevat aanvullingen en uitzonderingen op de ATW. In deze poster vindt u de minimumeisen voor arbeids- en rusttijden en enkele uitzonderingen.

Lees meer

Tips bij hitte en hittestress

Tijdens tropische periodes moet een onderneming oog hebben voor de veiligheid van en het welzijn van de werknemers. Er is geen wettelijke regeling voor stillegging van het werk bij een bepaalde temperatuur, maar met gezond verstand kan een werkgever gezondheidsproblemen door de temperatuur inschatten. Van hitte kan een werknemer hittestress krijgen of zelfs onwel worden.…

Lees meer

Hoe zit het met de fiscale regels omtrent een jubileumuitkering en etentje?

Eén van mijn collega’s is 25 jaar in dienst. We gaan hem volgens de fiscale regels een jubileumuitkering verstrekken waarin het brutoloon nette wordt uitgekeerd. Nu is mijn vraag: valt deze uitkering onder de WKR in de vrije ruimte of is deze gericht vrijgesteld? We gaan deze medewerker met zijn gezin en familie ook een…

Lees meer