Controleer de jaarlijkse beschikking Whk-premie

Elk jaar ontvangt u van de Belastingdienst een beschikking met de
Whk-premie voor het komende jaar. In de praktijk blijken er nogal
eens fouten in deze beschikking te zitten, die mede is gebaseerd
op gegevens van UWV. Het is dus belangrijk dat u de beschikking
aan een grondige inspectie onderwerpt, want u wilt natuurlijk niet
meer premie betalen dan nodig is! Deze checklist biedt u inzicht in
de punten waarop u de beschikking met de Whk-premie voor het
volgende jaar moet controleren.