Temporisering versnelde verhoging AOW in één overzicht

De leeftijd waarop mensen recht krijgen op een uitkering op basis van de Algemene ouderdomswet (AOW) gaat sinds 2013 stapsgewijs omhoog. In de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd, waarin een aantal plannen uit het Pensioenakkoord 2019 zijn uitgewerkt, wordt deze verhoging vertraagd. In dit overzicht zijn de verschillen overzichtelijk naast elkaar gezet.