Is een website een bedrijfsmiddel?

Omdat het hebben van een goede website onmisbaar is, heb ik een bedrijf opdracht gegeven een website te maken. Kan ik de kosten die ik hiervoor maak, ineens in aftrek brengen van mijn winst of wordt dit gezien als investering in een bedrijfsmiddel?