Is een verwerkersovereenkomst verplicht bij opslaan in de cloud?

Voldoet onze administratie aan de AVG als wij onze gegevens in de cloud opslaan en moet ik dan ook een verwerkersovereenkomst sluiten?