Is bestuurder adviesplichting als het gaat om de verlenging van interimschap van bestuurder?

In september 2016 is aan de OR advies gevraagd voor de benoeming van een interimbestuurder voor 6 maanden. Nu is deze benoeming door de RvT met 2 jaar verlengd zonder de OR hierover te informeren of advies te vragen. Onze vraag is nu of de verlenging van het interimschap van een bestuurder adviesplichtig is?