Heeft een werknemer recht op een transitievergoeding bij beëindiging met wederzijds goedvinden?

Stel dat met een werknemer een beëindigingsovereenkomst wordt opgesteld zonder vergoeding. De overeenkomst eindigt na 1 juli 2015, maar de afspraken zijn definitief gemaakt voor 1 juli 2015.

Is het dan toegestaan dat er een vergoeding van ‘nul’ wordt afgesproken of kan de werknemer dan evengoed na 1 juli 2015 nog aanspraak maken op de transitievergoeding?