Wanneer is iets een ‘voordeel buiten de dienstbetrekking’?

Ik las recent iets over ‘voordeel buiten de dienstbetrekking’ met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen. Wat is dat precies?

Via:: Rendement