Zijn verstrekkingen met volledige eigen bijdrage belast loon?

Is een belaste verstrekking of terbeschikkingstelling nog wel belast als er een eigen bijdrage van de werknemer tegenover staat?