WWZ deel 1: Aandachtspunten bij overeenkomst

In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de aandachtspunten bij een arbeidsovereenkomst. Om de positie van flexwerkers te versterken, verandert de WWZ een aantal zaken op het gebied van arbeidsovereenkomsten. Het gaat dan om de proeftijd en het concurrentiebeding. De meeste regels op het gebied van de proeftijd en het concurrentiebeding blijven zoals ze waren. Er zijn alleen specifieke uitzonderingen voor werknemers met een kortdurend contract bijgekomen. Daarnaast wordt er tijdens deze cursus nog stil gestaan bij de aanzegtermijn.