Wel of geen eindheffing over geschenken aan relaties?

Als wij kerstpakketen verstrekken aan onze zakelijke relaties (uitzendkrachten, zzp’ers en andere relaties) zijnde niet werknemers, betalen wij op dit moment hier eindheffing over afhankelijk van de waarde van het geschenk van 45% of 75% via de loonaangifte. We willen namelijk niet dat dit wordt belast bij de ontvanger. Nu gaf onze boekhouder aan dat dit niet hoefde, omdat deze kosten als gemengde kosten aftrekbaar zijn. Nu is de vraag of we wel of geen eindheffing moeten betalen?