Wat zijn de mogelijkheden om een AOW-gerechtigde werknemer te ontslaan?

Bij ons is een discussie ontstaan inzake de mogelijkheid om een AOW-gerechtigde werknemer te kunnen/mogen ontslaan. Kunt u mij informeren over de mogelijkheid en de consequenties hiervan? Het gaat dan om werknemers met zowel een tijdelijke arbeidsovereenkomst, als werknemers met een onbepaalde tijd overeenkomst. De overeenkomsten zijn aangegaan na de AOW-gerechtigde leeftijd. Is het nog van belang of het dienstverband beëindigd wordt i.v.m. bedrijfseconomische redenen?

Wij willen graag weten of wij eenzijdig, zonder consequenties, het dienstverband met deze AOW-gerechtigde werknemers kunnen beëindigen.