Wanneer mag loon niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling?

In welke gevallen kan de werkgever er niet voor kiezen om een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling?