Wanneer hebben uitzendkrachten stemrecht bij OR-verkiezingen?

Op dit moment zijn wij binnen de organisatie druk bezig met het organiseren van een nieuwe OR verkiezing. Om onduidelijkheden/misverstanden te voorkomen zijn wij uitgekomen bij een belangrijke vraag, waarbij er nog twijfel zit binnen de huidige OR en HR.

  • Wanneer hebben uitzendkrachten stemrecht tijdens de verkiezingsdag?
  • Hoe zit het met uitzendkrachten die per 1 januari 2018 in dienst treden van de organisatie?
  • Hebben uitzendkrachten welke in seizoenen werkzaam zijn binnen onze organisatie en die op andere momenten elders werkzaam zijn ook stemrecht?