Verbod op inhoudingen en verrekeningen

Per 1 januari 2017 geldt het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon, dat onderdeel is vanwege de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Vanaf deze datum is het niet meer toegestaan om inhoudingen op en verrekeningen met het loon van werknemers te doen als dat betekent dat zij daardoor minder dan het wettelijk nettominimumloon krijgen uitbetaald. Deze cursus legt u uit wanneer u rekening moet houden met het verbod.