Tips bij hitte en hittestress

Tijdens tropische periodes moet een onderneming oog hebben voor de veiligheid van en het welzijn van de werknemers. Er is geen wettelijke regeling voor stillegging van het werk bij een bepaalde temperatuur, maar met gezond verstand kan een werkgever gezondheidsproblemen door de temperatuur inschatten. Van hitte kan een werknemer hittestress krijgen of zelfs onwel worden. Hittestress kan leiden tot een mindere productiviteit van 30 tot 50%. Met de tips in deze tool kunt u hitteproblemen bestrijden en streven naar veiligheid en behaaglijkheid op de werkvloer.