Personeelsplan schrijven

Deze cursus gaat in op de beste en meest doeltreffende manier om een balans aan te brengen tussen de beschikbare personeelsomvang en de hoeveelheid werk die gedaan moet worden. U leert hoe u kunt bepalen hoeveel werknemers uw organisatie nodig heeft, maar ook over de vraag wanneer ze inzetbaar kunnen en moeten zijn (dagelijks of incidenteel) en waarvoor dan precies. Daarbij komen uiteraard ook factoren als leeftijdsopbouw, functieniveaus en salariëring ter sprake. De cursus gaat verder ook in op de functie van een personeelsplan als hulpmiddel bij werving, het plannen van opleiding en bijscholing, de mobiliteit en de organisatieontwikkeling binnen uw organisatie.