Personeelskosten bewaken en bijsturen

In deze cursus leert u de basis van het bewaken en bijsturen van uw organisatie, bekeken vanuit het perspectief van personeelsmanagement. Natuurlijk komen daarbij eerst de personeelskosten zelf aan bod, met nuttige informatie over de opbouw ervan. Daarna wordt de combinatie van loon en productiviteit besproken met een praktische uitleg aan de hand van de weekomzet. Het derde en vierde onderdeel zijn gewijd aan uurlonen en het plannen van uren. Tot slot besteedt de cursus aandacht aan managementinformatie en hoe u die systematisch kunt opzetten.