Mogen we bedragen inhouden op het loon?

Onze werknemers kunnen bij onze organisatie op rekening producten kopen. Het bedrag dat ze uitgeven wordt dan ingehouden op hun salaris. Moeten we hierbij ook rekening houden met het wettelijk minimumloon?