Moet een werknemer een deel van het ouderschapsverlof terug betalen als zij minder gaat werken?

Een medewerker wil na haar ouderschapsverlof minder gaan werken, van 36 uur naar 24 uur per week. Zij heeft een vergoeding ontvangen volgens de CAO Sociaal werk:

Wordt gedurende maximaal twaalf maanden van het verlof over de opgenomen verlofuren een vergoeding ter hoogte van 40% van het salaris betaald, tot hoogstens de helft van de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde gemiddelde omvang van het dienstverband per week.

Moet zij een deel terug betalen na haar ouderschapsverlof omdat zij nu minder wil werken? Of is dit alleen van toepassing als ze haar overeenkomst beëindigd? De CAO Sociaal werk zegt hier het volgende over:

Als de werknemer de arbeidsovereenkomst op zijn verzoek beëindigt, tijdens of binnen zes maanden na het einde van het betaalde ouderschapsverlof, betaalt hij de ontvangen vergoeding over het opgenomen ouderschapsverlof aan de werkgever terug. Dit is niet het geval wanneer de werknemer ontslag neemt nadat de werkgever zijn verzoek om de arbeidsduur aan te passen aan de arbeidsduur tijdens het ouderschapsverlof heeft geweigerd.