Minimum brutoloon door cafetariasysteem?

Wij hanteren het cafetariasysteem voor uitruil kilometervergoeding en fietsplan. Bruto houden we dit in en netto wordt hetzelfde bedrag uitbetaald aan de medewerker. Ik kan mij voorstellen dat in bepaalde situaties het brutosalaris onder het minimumloon komt. Maar daarentegen wordt het nettoloon aangevuld en zal het niet onder het minimum nettoloon komen. Mag dit volgens de nieuwe WAS en LIV-regeling? Mogen we dit toepassen op deze manier?