Mag onze werkgever eisen dat er een portretfoto op de visitekaartjes komt?

De bestuurder heeft op advies van de afdeling Marketing besloten dat het goed is voor de herkenbaarheid van de organisatie als er pasfoto’s komen op de visitekaartjes van werknemers. Maar kan hij de werknemers daartoe wel verplichten? Sommige werknemers hebben bezwaar gemaakt en zij krijgen nu geen nieuwe visitekaartjes meer.