Kan onze OR zich terugtrekken uit de COR en zelf alle bevoegdheden van de WOR uitoefenen?

Onze OR is één van de ondernemingsraden bij een concern. Voor het concern is een centrale ondernemingsraad (COR) ingesteld. Onze OR vindt dat de COR onze belangen onvoldoende behartigt. Kan onze OR zich terugtrekken uit de COR en zelf alle bevoegdheden van de WOR uitoefenen?