Is het verplicht om vakbonden te benaderen bij OR-verkiezingen?

Volgens het voorbeeldreglement van de SER worden werknemersorganisaties in de gelegenheid gesteld om kandidatenlijsten aan te leveren voor de OR-verkiezingen. Is dit verplicht en zo ja, moeten werknemersorganisaties dan eerst de lijst aanleveren en de individuele werknemers pas daarna?