Is er een maximaal aantal fte of medewerkers bepaald waaronder een vereniging geen contract met arbodienst of arbo-arts hoeft te hebben?

Is er een maximaal aantal fte of medewerkers bepaald waaronder een vereniging geen contract met arbodienst of arbo-arts hoeft te hebben? We zijn in feite MKB, er werken 14 medewerkers waarvan enkele in deeltijd plus 3 gepensioneerden. In totaal is dat ca 2 fte op 40 uur/week. We hebben een arbobeleid, maar we hebben geen bedrijfsarts. Zijn we verplicht om een bedrijfsarts aan te nemen?