Is een vergoeding voor gebruik eigen mobiele telefoon onbelast?

Bij ons bestaat het voornemen om aan een werknemer een vergoeding van € 10 te geven voor het gebruikt van zijn eigen mobiel in plaats van een mobiel van de werkgever. Hij heeft wel een mobiel nodig voor het (normaal) uitvoeren van zijn werkzaamheden, maar er is geen onderzoek vooraf gedaan naar de kosten van het gebruik van deze mobiel. Kunnen we de vergoeding onbelast geven?