Binnen onze organisatie is een werkgroep opgestart om de (zorg)instelling helemaal rookvrij te maken voor cliënten en medewerkers. Nu werken we nog met rookruimtes. Binnenkort wil men al starten met een pilot op een van de locaties. Is de start van zo’n pilot instemmingsplichtig?