Is de dga verplicht verzekerd voor de sociale verzekeringen?

Een werkmaatschappij heeft twee aandeelhouders (holding-bv’s). De ene aandeelhouder heeft een belang van twee derde in de werkmaatschappij, de andere aandeelhouder een belang van een derde. De aandeelhouder met een derde belang heeft één werknemer in loondienst (dga). Ontslag bestuurders van werkmaatschappij vindt plaats met volstrekte meerderheid van stemmen. Is de dga van de holding-bv met een derde belang verplicht verzekerd voor de sociale verzekeringen?