Is advies OR nodig bij aandelenoverdracht tussen aandeelhouders?

Heeft de OR adviesrecht bij onderlinge verkoop aandelen tussen aandeelhouders? Het gevolg van de verkoop is dat twee (andere) aandeelhouders samen een meerderheidsbelang krijgen. Bij dezelfde transactie wordt een lening aan een aandeelhouder afgelost, waarvoor een externe lening wordt aangegaan. Is dit adviesplichtig?