Hoe zit het met de fiscale regels omtrent een jubileumuitkering en etentje?

Eén van mijn collega’s is 25 jaar in dienst. We gaan hem volgens de fiscale regels een jubileumuitkering verstrekken waarin het brutoloon nette wordt uitgekeerd. Nu is mijn vraag: valt deze uitkering onder de WKR in de vrije ruimte of is deze gericht vrijgesteld?

We gaan deze medewerker met zijn gezin en familie ook een etentje aanbieden t.b.v. dit jubileum. De kosten van dit etentje, hoe wordt hier tegenaan gekeken binnen de WKR? En waar moet ik deze kosten verantwoorden?