Hoe verwerken we de vakbondscontributie onder de WKR?

De vakbondscontributie wordt ingehouden op het brutoloon en netto vergoed. Op welke wijze moet de vakbondscontributie worden aangewezen als eindheffingsloon zodat het onder de WKR valt?