Hoe leggen we het verstrekken van ICT-middelen aan werknemers vast?

Momenteel is het zo dat elke werknemer een aantal ICT-middelen tot zijn beschikking heeft, die weer ingeleverd moeten worden op het moment van uitdiensttreding. Daarvoor tekenen werknemers een gebruikersovereenkomst. Deze overeenkomst willen we vervangen door de rechten en plichten vast te leggen in het personeelshandboek en in ons personeelsinformatiesysteem vast te leggen welke middelen aan de gebruiker verstrekt zijn. Is dit juridisch voldoende?