Hoe kan ik de afkoop of omzetting van partnerpensioen regelen?

Bij het afkopen tegen de fiscale waarde van het pensioen in eigen beheer (PEB) neem ik aan dat dan alleen het ouderdomspensioen (OP) bedoeld wordt en niet het gedeelte nabestaandenpensioen. Of kan dit vrijvallen in het resultaat? En tegen welk tarief moet dit gebeuren in de inkomstenbelasting (IB)?