Gegevens beschermen bij aannemen nieuwe werknemer

Bij het aannemen van een nieuwe werknemer moet u voor de veiligheid van uw organisatie een goede screening uitvoeren, terwijl u zich ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet houden. Dit laatste betekent onder meer dat u de plicht heeft om de nieuwe werknemer of contractant uitdrukkelijk om toestemming te vragen voor het verwerken van persoonsgegevens en hem te wijzen op zijn privacyrechten. In deze tool vindt u een formulier waarmee u kunt controleren of u alle benodigde gegevens heeft geregistreerd in het kader van privacy- en informatiebeveiligingsbeleid.