Salarisadministratie

[separator headline=”h3″ title=”Verzorgen salarisadministratie”]

Indien u personeel in dienst heeft, dan zal er binnen uw bedrijf sprake zijn van loonbetalingen. Naast de netto loonbetalingen aan uw personeel, dient tevens afdracht plaats te vinden van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen.

De belastingdienst heeft spelregels opgesteld met betrekking tot de wijze van administreren van deze loonbetalingen zodat zij op efficiënte wijze een controle kunnen uitvoeren.

Daarnaast zal u als werkgever te maken kunnen krijgen met allerlei vragen van uw personeelsleden over het loon, onkostenvergoedingen, arbeidscontracten, werktijden, aanvullende verzekeringen, etc.

Bij het op juiste wijze voeren van een loonadministratie komt een hoop kijken. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van personeelszaken in het algemeen en het voeren van een loonadministratie in het bijzonder. Wij overleggen graag met u wat wij voor u op dit gebied kunnen betekenen. Net als bij onze dienstverlening op het gebied van bedrijfsadministraties kunt u delen van of zelfs de gehele loonadministratie aan ons uitbesteden.

Onze standaardwerkzaamheden bestaan onder andere uit het verlonen van de door u aangeleverde loonmutaties. Periodiek ontvangt u dan van ons computeruitdraaien van:

  • de salarisstroken (tweevoud);
  • de loonjournaalpost (eventueel gesplitst per afdeling);
  • de verzamel- en/ of premieloonstaat;
  • betaallijst netto lonen;
  • de aangifte loonheffingen.

Daarnaast kunnen wij u behulpzaam zijn bij het inrichten een onderhouden van een personeelsdossier, het verzorgen van de eerstedagmelding (EDM) (indien vereist), de medebeoordeling van eventueel nieuw aan te nemen personeel, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, etc.