De regels voor arbeidstijden en rusttijden

In de Arbeidstijdenwet (ATW) en het Arbeidstijdenbesluit (ATB) staat alles over werk- en rusttijden van werknemers. In de ATW vindt u de regels terug voor alle werkenden van 18 jaar en ouder. Het ATB bevat aanvullingen en uitzonderingen op de ATW. In deze poster vindt u de minimumeisen voor arbeids- en rusttijden en enkele uitzonderingen.