Compensatie transitievergoeding: voorwaarden, benodigde gegevens en bijzondere situaties

De werkgever heeft straks recht op compensatie van de transitievergoeding als hij een werknemer ontslaat na twee jaar ziekte. Het is inmiddels zeker dat deze compensatie van de transitievergoeding doorgaat, maar nog niet bekend wanneer het ingaat. Op z’n vroegst is dat 1 april 2020. Het kan echter geen kwaad om alvast te weten waar de werkgever straks recht op heeft: de compensatie geldt namelijk ook met terugwerkende kracht. Deze tool geeft u meer informatie over de werking van de compensatie transitievergoeding, voorwaarden, aan te leveren gegevens en bijzondere situaties die kunnen ontstaan.

Via:: Rendement