Aandachtspunten bij het particulier verzekeren van het Ziektewet-risico

Uw organisatie kan eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. Dat betekent dat de werkgever zelf opdraait voor de uitkering en re-integratie van zieke (ex-)werknemers die onder het vangnet van de Ziektewet vallen. In ruil daarvoor draagt hij minder premies werknemersverzekeringen af. De meeste eigenrisicodragers voor de Ziektewet brengen het risico onder bij een particuliere verzekeraar. Waar moet de werkgever dan op letten? U leest het in deze checklist.

Via:: Rendement