Wat is beter: een interne of externe functionaris voor de gegevensbescherming?

Door de AVG zijn wij voor onze organisatie op zoek naar een functionaris voor de gegevensbescherming. Wat is daarbij beter: een interne of externe functionaris?

Via:: Rendement