Waaraan moeten vertrouwenspersonen voldoen en hoe worden ze gekozen?

Voor wat onderzoek en onze OR ben ik op zoek naar informatie betreft aanstellen van een of twee vertrouwensperso(o)n(en) in ons bedrijf (60 werknemers).

Onlangs heeft er wisseling plaatgevonden van directie en bedrijfsstructuur waardoor de huidige vertrouwenspersoon onderdeel uitmaakt van het Management met aandelen. Waaraan moeten vertrouwenspersonen voldoen? Hoe worden ze gekozen? Zijn er wettelijke bepalingen hieromtrent?

Via:: Rendement